top of page
WT Open mic_MF.jpg
WT Open mic_MF.jpg
WT Open mic_MF.jpg

WERKPLAATS TYPOGRAFIE

Agnietenplaats 2, 6822 JD Arnhem

17:00 t/m 19:00

OPEN MIC

*OPEN MIC...‘for the…Sensitive and Sentimental Construction Workers

Toegankelijkheid: goed

 

Tijdens de Uitnacht opent de internationale masteropleiding Werkplaats Typografie (WT) haar deuren speciaal voor de *open mic ‘for the…’ serie, een tweemaandelijks *live* event met optredens door de huidige deelnemers aan het Werkplaats Typografie programma. *open mic ‘for the…’ is een experimentele speelplaats die het podium verkent als context voor grafisch en tekst-gebaseerd onderzoek. Als grafisch ontwerpers bijna alles kunnen, waarom zouden ze dan geen show opvoeren? Je kunt bijzondere geuren verwachten, een nachtwinkel, en vloeibare veldopnames.

We verwelkomen je graag tussen 17.00 en 19.00 uur.

De voertaal is Engels. Prikkelniveau 3

During the Uitnacht, international master program Werkplaats Typografie (WT) opens its doors for the *open mic ‘for the…’ series, a bi-monthly *live* event of performances put on by the current participants at the Werkplaats Typografie. *open mic ‘for the…’ is an experimental playing ground that explores the stage as a setting for graphic and text based investigations. 

If graphic designers can do just about anything, why not put on a show? 

You can expect custom fragrances, a night shop and liquified field recordings. 

We warmly welcome you between 17.00 and 19.00 hrs. 
The main language will be English. Stimulus level 3. 

IMG_Arnhem Uitnacht.JPG

Werkplaats Typografie (WT / ArtEZ University of the Arts) is een internationale masteropleiding voor grafisch ontwerpen. Het WT programma biedt een open structuur die studenten uitdaagt om vanuit zelf-geformuleerde principes en motivaties onderzoek te doen en werk te maken dat uitdrukking geeft aan hun ideeën en de positie die zij willen innemen in de kunst- en ontwerppraktijk.

bottom of page